Rengiamas teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Meškeriotojų g. kadastro Nr. 0101/0011:219 inicijavimo pagrindu

 

Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo G. Kuodis, tel. 85 2112677.

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A- 51, Vilnius, tel. 86 9817868, el. paštas [email protected], archit. D. Vyšniauskienė.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 147 „Dėl teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0011:219) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo ribų, dydžio ir naudojimo paskirties, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą, privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais ši teritorija yra funkcinėje zonoje „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona“.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-07-07 įsakymas Nr. A30-2381/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0011:219) inicijavimo pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2021-09-02-29 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-89/21.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta

Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

Su rengiamu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-532), UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868.

Susipažinimui su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu būsite informuoti papildomai.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su rengiamu detaliojo plano koregavimu, skirtą laiką.