Rengiamas teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu

Planuojama teritorija: 1,0568 ha ploto sklypas Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339, Verkių seniūnijoje, Vilniuje.

Nagrinėjama teritorija: kaip kvartalas nustatoma apie 2,1 ha teritorija, apribota Santaros gatvės, Molėtų plento, vidinio Santarų klinikų inžinerinio infrastruktūrinio koridoriaus (akligatvio) ir apie 7,6 ha teritorijos tarp Santariškių g. ir Molėtų pl. detaliuoju planu nustatytų reglamentų ir įsisavintos teritorijos – žemės sklypo Santariškių g. 14.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. A30-545/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Molėtų g. 11
detaliojo plano koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m. kovo 1 d. Teritorijų planavimo proceso
inicijavimo sutartis Nr. A615-26/22.
Planavimo uždaviniai: teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie
Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. A30- 2545/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0005:339) tvirtinimo ištaisant detaliojo plano spragą“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytų žemės sklypo ribų ir žemės naudojimo būdų pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).
Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Rampini“, į. k 300154332, Gedimino pr. 47-21, 01109 Vilnius.
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Violeta Miciūtė – Bružienė, el. p.: violeta@smartas.lt, direktorė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-135) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.