Rengiamas Teritorijos prie Ozo g. 39, 39a ir 41 detaliojo plano sklypo Nr.3 (Ozo g. 41) sprendinių koregavimas

DĖL teritorijos prie Ozo g. 39, 39a ir 41 detaliojo plano sklypo nr.3 (Ozo g. 41) sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą Teritorijos prie Ozo g. 39, 39a ir 41 detaliojo plano sklypo Nr.3 (Ozo g. 41) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,9950 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. A30-829/20 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020 m. liepos 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-42/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimu Nr. 1-1327 „Dėl teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069435) sklypo Nr. 3 (Ozo g, 41, kadastro Nr. 0101/0029:94) sprendinius inicijavimo pagrindu: keisti pastatų aukštį iki 25 metrų, nekeičiant kitų privalomųjų detaliojo plano reikalavimų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingus servitutus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo D.Eidukonytė, el.p.: danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 27 50.

Planavimo iniciatorius: UAB „Sporto klubų investicijos“,  Ozo g. 41, LT-07171 Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė A. Grigūnienė, tel. 861654009, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 9 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-367), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt), Šeškinės seniūnijos patalpose, Šeškinės g. 30, Vilnius, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis karantino sąlygomis iš anksto sutarus telefonu.

Viešas svarstymas: Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. gruodžio 9 d. 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda (ID: 685 412 3298, slaptažodis: 2qVyP9):

https://us02web.zoom.us/j/6854123298?pwd=dHBTT29rWldmRTExQm5pT0poQjBUQT09

Ozo+41+TPD+kor_pagr+brez

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-367) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo viešo svarstymo laikotarpio pabaigos.