Rengiamas teritorijos prie Šatrijos g. 3 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Šatrijos g., prijungiant sklypą Šatrijos g. 5

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ  KOREGAVIMĄ

 

RENGIAMAS TERITORIJOS PRIE ŠATRIJOS G.3 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO (REG. NR.T00057735, BUVĘS NR. 1146) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE ŠATRIJOS G. 3, PRIJUNGIANT SKLYPĄ ŠATRIJOS G. 5

Detaliojo plano pagrindas:

2018-07-30 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-1695/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Šatrijos g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“ ir 2018-07-30 planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2018-09-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-70/18(2.15.1.7-TD2);

Detaliojo plano koregavimo tikslai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2003 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 401V „Dėl teritorijos prie Šatrijos g. 3 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057735, buvęs Nr. 1146) sprendinius sklype Šatrijos g. 3 (kadastro Nr.0101/0032:760) inicijavimo pagrindu, prijungiant sklypą Šatrijos g. 5 (kadastro Nr.0101/0032:58), keičiant žemės sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų (G2), nustatant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis Danutė Eidukonytė, tel. (85)2112750.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius:  Danguolė Urbanavičienė, Jelizaveta Žvirblienė, Liucija Klimovič. Kontaktinis asmuo Denisas Vorobjov tel.: 86 18 33732.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. telefonas: 8 699 79001.

Koreguojamo  detaliojo plano viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-04-09 iki 2019-04-23 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir  Šnipiškių  seniūnijos skelbimų lentoje adresu Konstitucijos  pr. 3-117 , Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. Iki 15.15 val.), elektroninis paštas: snipiskiu.seniunija@vilnius.lt, tel. 85 2112980.

brėžinį žiūrėti čia: PB_2019_03_25

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto svarstymas įvyks 2019-04-24 17.00 val. D. Krungolco įmonės patalpose Šeimyniškių g. 23, 7-ame kab. (II a.), Vilniuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.