Rengiamas Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas

DĖL RENGIAMO TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR.20 IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIŲ KOREGAVIMO
Informuojame, kad rengiamas Vilniaus miesto tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 989) sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas.
Planuojamos teritorijos plotas: 3.6 ha.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 birželio 20 d. įsakymas Nr. A30-1805 „Dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimo“, 2017 m. lapkričio 8 d. visuomeninės iniciatyvos „Dovana Vilniui“ dvišalė paramos sutartis Nr. A72-2143/17.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant sklypo Nr. 20 (V. Pociūno g. 2A, kadastro Nr. 0101/0030:13) esamo susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdo, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, nustatyti (pakeisti) leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): reikalinga SPAV atranka. Galutinis sprendimas bus priimtas atsižvelgiant į vertinimo subjektų išvadas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr.specialistas Steponas Gilys, tel. (85) 211 2518.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.
Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.