Rengiamas teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimas

INFORMACIJA DĖL RENGIAMO TERITORIJOS PRIE SKLYPO K.VANAGĖLIO G. 11 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO

 

Informuojame apie rengiamą Teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojama teritorija, plotas: apie 1,2 ha ploto teritorija: 0,1994 ha sklypas (k/Nr. 0101/0058:109) K.Vanagėlio g., 0,1055 ha sklypas K.Vanagėlio g. 18 (k/Nr. 0101/0058:112), 0,2270 ha sklypas (k/Nr. 0101/0058:219), 0,2679 ha sklypas K. Vanagėlio g. 11 (k/Nr. 0101/0058:222), 0,0258 ha sklypas (k/Nr. 0101/0058:220), 0,0036 ha sklypas (k/Nr. 0101/0058:221) ir gretima valstybinės žemės teritorija, Senamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A30-593/20 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie sklypo k. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių keitimą“, planavimo darbų programa, 2020 m. balandžio 29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-29/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1615 „Dėl teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie sklypo K. Vanagėlio g. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00056587) sprendinių keitimą, kurio tikslas – pakeisti (nustatyti) suplanuotos teritorijos, sklypų ribas ir plotą, naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: įvertinti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, atlikti K. Vanagėlio gatvės parametrų koregavimą, numatant pėsčiųjų ir dviratininkų jungtį su Drujos g.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2754, el. p. vytautas.kondratas@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB “Unique properties“, į/k 304835965, Bokšto g. 16-10, Vilnius kontaktinis tel. +370 6404 0560.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt, tel. (85) 261 11 15.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) Senamiesčio seniūnijos patalpose (Odminių g. 3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2020 m. liepos 20 d. iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-20-224. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt

SMA_DP_K.Vanagėlio11_SPR_Pagrindinis+brėžinys

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 3 d., 17.00 val., detaliojo plano organizatoriaus – Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 kab.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-224) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.