Parengtas Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Smilgų g. 7

INFORMACIJA apie parengtą teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Smilgų g. 7.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo planos sprendinius, sklype Smilgų g. 7, inicijavimo pagrindu  Nr. A30-1311/19, 2019.06.26 ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1311/19, 2019.06.26;

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatoriai : E.D., A. D.

Projekto rengėjas: Auksė Radžiūnaitė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-2486, , tel.: +370 616 70493, el.p. raukse@gmail.com. Projekto vadovė Auksė Radžiūnaitė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Numatoma koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 ,,Del teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype Smilgų g. 7 inicijavimo pagrindu. Projekte numatoma pakeisti sklypo užstatymo tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių, užstatymo zoną) ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Maksimalus aukštingumas iki 2 aukštų (12 m. pastato aukščio). Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais minėtas sklypas patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-272.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-01-15 iki 2021-01-28 imtinai   teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-272) ir  susisiekus su  projekto rengėju   darbo metu, susitarus telefonu +370 616 70493 ar el. p. raukse@gmail.com.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-01-28;

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS-1

Planuojama teritorija INFORMACIJA apie parengtą teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Smilgų g. 7
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo planos sprendinius, sklype Smilgų g. 7, inicijavimo pagrindu Nr. A30-1311/19, 2019.06.26 ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1311/19, 2019.06.26;
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius E.D., A.D.
Rengėjas Auksė Radžiūnaitė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-2486, , tel.: +370 616 70493, el.p. raukse@gmail.com.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-01-15 iki 2021-01-28 imtinai teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-272) ir susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 616 70493 ar el. p. raukse@gmail.com.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-01-15 iki 2021-01-28 imtinai teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-272) ir susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 616 70493 ar el. p. raukse@gmail.com.