Rengiamas Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 23 ir gretimos teritorijos (J. Rutkausko g. 2) sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija „Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 23 ir gretimos teritorijos (J. Rutkausko g. 2) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu“
Dokumento rengimo pagrindas 2020-01-17 Vilniaus miesto administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 23 ir gretimos teritorijos (J. Rutkausko g. 2) sprendinius inicijavimo pagrindu“ Nr. A 30-101/20; 2020-02-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A 615-16/20.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius UAB „Rutkausko 2“, į. k. 305140895
Rengėjas UAB „2L Architektai“, į. k. 302825424
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-06-18 iki 2020-07-02 (imtinai) UAB „2L Architektai“ įmonės patalpose M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius (iš anksto susiderinus telefonu 8 652 49856, nuo 9.00 val. iki 17.00 val.), Viršuliškių seniūnijos skelbimų lentoje – Viršuliškių g. 53, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyje Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu), taip pat, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-38. Informaciją teikia architektė Julė Bajorūnaitė, tel. Nr. 8 652 49856, el. p.: [email protected]
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Rakausko g. sprendiniai
Telefono nr. 865249856
El. pašto adresas [email protected]