Rengiamas Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Vito Lingio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0030:68) sprendinių koregavimas

DĖL RENGIAMO teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Vito Lingio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0030:68) sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Vito Lingio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0030:68) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,7397 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A30-3109/20 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020 m. gruodžio 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-79/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185, buvęs Nr. 481) sklypo Vito Lingio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0030:68) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą (neviršijant nustatytų koreguojamu detaliuoju planu) bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo D.Eidukonytė, el.paštas: danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 27 50.

Planavimo iniciatorius: UAB „YIT Lietuva“,  Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A.Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė A.Grigūnienė, tel. 861654009, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-606) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.