Rengiamas teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3157) sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 6 ir 8.

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Rengiamas teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3157) sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 6 ir 8.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2017-10-26 UAB „Viadukas“ prašymas Nr. A50-34295/17, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-01-22 įsakymas Nr. A30-132 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 6 ir 8“, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti 2018-01-22 Nr. A30-132, bei 2018-02-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-11/18(2.15.1.7-TD2).

Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 patvirtinto teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3157) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Nr. 6 (Iešmininkų g. 8, kadastro Nr. 0101/0070:57) užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir ribą ir sklypo Nr. 8 ribas ir plotą (dalyje sklypo suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo sklypą įvažiavimo keliui įrengti) bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui sklype Nr. 6 reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. (85)2112754.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Viadukas“ atstovaujama direktoriaus Arvydo Miškūno, (įm. k. 111441125), Tunelio g. 4A, tel. 8 610 16192.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, el. p. [email protected], projekto vadovas Darius Krungolcas, tel.

8 699 79001.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-04-16 iki 2018-04-27 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val., el. p. [email protected], tel. 85 2112936.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Brėžinį žiūrėti čia