Rengiamas Teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas sklypuose Indriliūno g. 21 ir 23

Informavimas apie teritorijų planavimą                                                         2021-01-05

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-09-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2121/20 „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“, rengiamas Teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas.

Keičiamos teritorijos plotas: 0,0900 ha ir 0,0900 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, www.vilnius.lt .

Planavimo iniciatoriai: fiziniai ir juridiniai asmenys.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

       Planavimo uždaviniai: keisti teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055632), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2539V ,,Dėl teritorijos prie Visorių gatvės sklypų Nr. 108 ir Nr. 109 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 109 M. Indriliūno g. 23 (kadastro Nr. 0101/0008:1437) ir sklypo Nr. 108 M. Indriliūno g. 21 (kadastro Nr. 0101/0008:1436) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo ribas panaikinant numatytą sklypų sujungimą, nustatyti žemės sklypams užstatymo zonas ir statybos ribas ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.       SPAV reikalingumas: neprivalomas.

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-573.

Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2021-01-11 iki 2021-02-09 Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, Vilniuje, verkiu.seniunija@vilnius.lt , Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-31-20-573).

Sprendiniu_brezinys_DPK

Detaliojo plano keitimo viešas svarstymas įvyks nuotoliniu būdu 2021-02-09 d. 15:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/73086957068?pwd=QXZXMVZWOTV4UVRGbWVuNlhGeXVQQT09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 730 8695 7068

Slaptažodis: 000000

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.