Rengiamas teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendinių žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0071:0526 ir Nr. 0101/0071:0508) koregavimas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-436)

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: Nekeičiant detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų paskirties ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo nustatyti papildomą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdą keičiant pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdį (P1), pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ar padalijant, pakeisti užstatymo tankį ir intensyvumą, aukštingumą ir aukštų skaičių juos didinant, pakeisti užstatymo zoną ir ribas ir nustatyti kitus pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus, kurie nebuvo nustatyti, esant galimybei ir poreikiui, nustatyti atskirųjų želdynų teritorijų ar bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų naudojimo būdo teritoriją nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

  • Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-09-28 iki 2022-10-12 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje vilnius.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-436).
  • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-09-28 iki 2022-10-12 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, Naujininkų seniūnijoje, el. p. naujininku.seniunija@vilnius.lt., Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, ir pas plano rengėją, darbo metu.
  • Viešas svarstymas įvyks 2022-10-12, 13.00 val. pas plano rengėją aukščiau nurodytais rengėjo kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas+Žirnių_Vilniaus_m

Pagrindinis+brėžinys+Žirnių_Vilniaus_m

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ