Rengiamas teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ilgalaukio g. 10 (kadastro Nr. 0101/0071:132) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0071:604) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo pagrindas: 2021-05-03 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Ilgalaukio g. 10 (kadastro Nr. 0101/0071:132) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0071:604) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-1478/21.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatoriai: juridinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p.: mei[email protected]. Projekto vadovė G. Meidutė, tel.: 869947231.
Planuojama teritorija: Ilgalaukio g. 10 (kadastro Nr. 0101/0071:132) yra 0,1000 ha ploto ir sklypas (kadastro Nr. 0101/0071:604) yra 0,0257 ha ploto.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2096 „Dėl teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054561) sprendinius sklype Ilgalaukio g. 10 (kadastro Nr. 0101/0071:132) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0071:604) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padidinti statinių aukštį nuo žemės paviršiaus ir statinio aukščio altitudę pagal viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2021 m. kovo 23 d. raštą Nr. 10-316, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.
SPAV: neprivalomas.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-251.
Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2022-01-28 iki 2022-02-11 Naujininkų seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-21-251).
Dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-02-11 d. 12:00 val.
Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/83169461236?pwd=RE9SVFZHOURPSEd2VUUwanNYYmFlZz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 831 6946 1236
Slaptažodis: 000000
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Detaliojo_plano_sprendiniu_koregavimo_brezinys

Isakymas