Rengiamas Teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (kad. Nr. 0101/0003:2374)

 

Informuojame apie rengiamą „Teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1.“

Planavimo tikslas: Pakoreguoti Vilniaus m. Savivaldybės tarybos 2008-04-23 d. sprendimu Nr. 1-447 patvirtinto teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu, koreguojant žemės sklypo Nr.1 (kadastro Nr. 0101/0003:2374) Antavilių gatvėje ribas, naudojimo būdą, Antavilių buvusios dvaro sodybos saugomos teritorijos ribas bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-25 įsakymas Nr. 30-1733 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano sprendinius“;

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2015-07-09 raštas Nr. (11.38.)2-1665;

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;

Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento vyriausiasis specialistas – architektas Gintaras Kuodis tel. (8-5) 2112 677, el. paštas: gintaras.kuodis@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Vincas Brezgys tel. (8-5) 2112 784, el. paštas: vincas.brezgys@vplanas.lt;

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus pateikta kitu pranešimu.