Rengiamas teritorijos šalia Tuskulėnų g. 27B detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Planuojama teritorija, plotas: 0,1541 ha ploto teritorija, kurią sudaro  žemės sklypas Piromonto g. 17 (k/Nr. 0101/0033:87), M. Katkaus g. 2F (k/Nr. 0101/0033:705) ir sklypas kadastro Nr. 0101/0033:101, Žirmūnų seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. A30-868/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos šalia Tuskulėnų g. 27B detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. gegužės 12 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-39/21

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-166 „Dėl teritorijos šalia Tuskulėnų g. 27B detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054590) sprendinius inicijavimo pagrindu: padalyti teritoriją į du sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdus, užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, į/k 181626536, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. +370 664 56 040, el. p. vilte.girard@vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė – Bružienė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. spalio 14 d. iki 2021 m. spalio 27 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-21-144), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt, skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas), Žirmūnų seniūnijoje (Žirmūnų g. 143, iš anksto susitarus) ir projekto rengėjo biure (iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais). Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

Viešas svarstymas vyks 2021 m. spalio 28 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 851 1758 6534, slaptažodis: 093931):

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsdu6tpj0vGdBb2eqqIT1I5PKXpDp5owuO

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-144) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys