Rengiamas teritorijos Savanorių pr. 174A, B, C, G nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 2, Naujoji Riovonių g. 25A

               INFORMACIJA apie rengiamą teritorijos Savanorių pr. 174A, B, C, G nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 2, Naujoji Riovonių g. 25A

 

Planavimo pagrindas: 2019-06-12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Savanorių pr. 174A, B, C, G nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 2 sprendinius sklype Naujojoje Riovonių g. 25A inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-1186/19.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, LT-09601, tel.: 85 211 2000, 85 211 2753.

 

Planavimo iniciatoriai: UAB „Vilspekas“, į./k. 124338449, Račių g. 6A-101, Vilnius.

 

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com . Projekto vadovė Gražina Meidutė.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo paskirties patikslinti detaliuoju planu nustatytą tūrio tankio dydį, užstatymo zoną ir ribas bei nustatyti kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-05-04 iki 2020-05-25 imtinai, nuotoliniu būdu, pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, susitarus telefonu 8699 47231, el. paštu: grazina@meirista.lt , LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-497), Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kreipiantis į vyr. specialistą Karolį Buivydą el. paštu: Karolis.Buivydas@vilnius.lt , Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilkpėdės seniūnijos patalpose,  Savanorių pr. 49, Vilniuje.

Naujoji_Riovoniu_25A_DPK_Brezinys_

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-05-25.

 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

PV Gražina Meidutė