Rengiamas Teritorijos Šv. Stepono ir Geležinkelių g. sankirtoje detaliojo plano sprendinių kartu su gretimomis valstybinės žemės teritorijomis keitimas

DĖL TERITORIJOS ŠV. STEPONO IR GELEŽINKELIŲ G. SANKIRTOJE  DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KARTU SU GRETIMOMIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS TERITORIJOMIS KEITIMO

 

Informuojame apie rengiamą Teritorijos Šv. Stepono ir Geležinkelių g. sankirtoje detaliojo plano sprendinių kartu su gretimomis valstybinės žemės teritorijomis keitimo inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojama teritorija, plotas: apie 3,90 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypus Sodų g. 22 (k/Nr. 0101/0057:33, 0101/0056:132, 0101/0057:35), sklypą Geležinkelio g. 15 (k/Nr. 0101/0057:47) ir gretimą teritoriją ties Šv. Stepono ir Geležinkelio, Sodų, Šv. Stepono ir Šopeno gatvėmis.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A30-2016/20 „Dėl leidimo keisti teritorijos Šv. Stepono ir Geležinkelių g. sankirtoje detaliojo plano sprendinius kartu su gretimomis valstybinės žemės teritorijomis inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. rugsėjo 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-52/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti detaliojo plano sprendinius įgyvendinant Vilniaus autobusų stoties ir gretimos teritorijos modernizavimą, nustatyti kompleksinius autobusų ir geležinkelio stočių, viešojo transporto susisiekimo infrastruktūros plėtros sprendinius, nustatyti gatvės raudonųjų linijų ribas, numatyti bendrojo naudojimo teritorijos naudojimo būdo teritoriją miesto želdynams įrengti, nustatyti viešo intereso teritorijų poreikius, pakeisti detaliuoju planu numatytas ir nustatyti reikalingas planuojamos teritorijos sklypų ribas ir naudojimo būdus komercinės paskirties, daugiabučių gyvenamųjų pastatų, susisiekimo ir (ar) inžinerinės infrastruktūros objektų statybai, nustatyti galimą užstatymo aukštingumą, intensyvumą bei kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus, nepažeidžiant bendrojo plano sprendinių.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti Sodų gatvės jungtį su aplinkinių gatvių tinklu, nustatyti buvusio J. Strumilos sodų vietoje viešosios erdvės teritorijos ribas ir naudojimo būdą ir užtikrinti patekimą iš Šopeno, Šv. Stepono ir Sodų gatvių bei numatyti tam reikalingus servitutus, suformuoti pėsčiųjų, neįgaliųjų ir dviračių judėjimo ryšius tarp Senamiesčio, Naujamiesčio ir Naujininkų seniūnijų.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2753, el. p. karolis.buivydas@vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: UAB „Vilniaus autobusų stotis“, į.k 300573259, Sodų g. 22, Vilnius, ir UAB „Baltisches Haus“, į.k. 111543781, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-374) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą ir laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.