Rengiamas teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0056:67) Aguonų g. 17

DĖL PRADEDAMO RENGTI DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

Informuojame, kad rengiamas teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0056:67) Aguonų g. 17.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,2574 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. A30-2540 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių gatvių detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017 m. spalio 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1743/17(3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: panaikinti žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, tikslinant užstatymo intensyvumą pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, statybos zoną ir ribas ir tikslinant servitutų vietas.

Papildomi planavimo uždaviniai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 27 53 (K. Buivydas).

Planavimo iniciatorius: UAB “Upės lašas“, į/k 303351947, A. Goštauto g. 40B, 03163 Vilnius, tel., +370 686 40106, el. p: martynas.zibuda@eika.lt.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.