Rengiamas Teritorijos tarp B.Buračo, Gurelių, J.Čechavičiaus gatvių ir Vokės upės detalusis planas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ TERITORIJOS TARP B.BURAČO, GURELIŲ, J.ČECHAVIČIAUS GATVIŲ IR VOKĖS UPĖS DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

 

 

 

Informuojame, kad SĮ “Vilniaus planas” pradėjo rengti Teritorijos tarp B.Buračo, Gurelių, J.Čechavičiaus gatvių ir Vokės upės detalųjį planą. Susipažinimo su parengtu detaliuoju planu tvarka nurodyta žemiau.

 

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2017 m. sausio 9 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-59 „Dėl Teritorijos tarp B.Buračo, Gurelių, J.Čechavičiaus gatvių ir Vokės upės detaliojo plano rengimo organizavimo“.

 

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr.specialistas Rimantas Mockus tel. (85) 2112641.

 

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.(85)2112446, el.p. info@vplanas.lt,  projekto vadovas Saulius Dagelis tel. (85)2112496.

 

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, teritorijos prie J.Janonio, Gurelių, Lentvario gatvių ir Vokės upės detaliojo plano konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 4d. sprendimu Nr.1-894, metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos privalomuosius reikalavimus, suplanuojant optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinkle, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis

 

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka:

 

Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo 2019-01-02 iki 2019-01-16 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Nr.K-VT-13-17-492) bei SĮ „Vilniaus planas“  Konstitucijos pr. 3, 5a. 509 kab. darbo dienomis, informaciją teikia PV S.Dagelis (tel. 85 211 2496).

Detalusis planas bus eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte prie salės Nr. 215 nuo 2019-01-09  iki  2019-01-16  imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks 2019-01-16 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3,  antrame aukšte, salėje Nr. 215.

Buračo_Gurelių_g_pagrindinis-brėžinys_skaitmenizuotas

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

 

Pasiūlymai ir pastabos dėl rengiamo detaliojo plano pateikiami planavimo Organizatoriui arba Rengėjui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus.