Rengiamas teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg.Nr.T00076497) sprendinių koregavimas sklypuose K.Jakubėno g.18 ir Bičių g. 21

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Rengiamas teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg.Nr.T00076497) sprendinių koregavimas sklypuose K.Jakubėno g.18 ir Bičių g. 21

Planavimo iniciatorius: A.M. , D.I.

Plano rengėjas: IVVP Nr. (27.259)-332-1335 ,  PV arch. Dmitrij Kaidašov,

S.Nėries 73-74, Vilnius,  tel. 868574269, el. p.: architect.dmitrij@gmail.com

Planavimo tikslai:  Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015m m. Liepos 13d. įsakymu Nr. 30-2510 patvirtinto teritorijos tarp G.Žemkalnio ir K.Jakubėno gatvių, Naujos Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg.Nr.T00076497) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype K.Jakubėno g.18 (kad.Nr.0101/0049:307) keičiant (nustatant) žemės sklypo ribas ir plotus, prijungiant sklypą Bičių g.21 (kad.Nr. 0101/0049:947) ir nustatant planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Planavimo procese koncepcija nebus rengiama; SPAV procedūros neatiekamos. Susipažinti su motyvais kodėl neatliekamos SPAV procedūros ir teirautis papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome plano  rengėjo.

Pakoreguotas  detalusis planas bus   eksponuojamas nuo 2020-06-29 iki 2020-07-16 Naujosios Vilnios   seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

Pasiūlymų teikimo  tvarka:  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki 2020-07-16. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje.

PV arch. Dmitrij Kaidašov

tel. 868574269

žiūrėti: 1Brėžinys1(sprendiniai)