Rengiamas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano, sklypo Pavilionių g. 34 (kadastrinis Nr. 0101/0015:298), sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ

teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano, sklypo Pavilionių g. 34 (kadastrinis Nr. 0101/0015:298), SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Planuojama teritorija: žemės sklypas Pavilnionių g. 34 (kadastrinis Nr. 0101/0015:298), Pašilaičių seniūnija, Vilnius. Teritorijos plotas – 0,1730 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A30-3423 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2017 m. vasario 15 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-142/17 (3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1525) sklypo Pavilionių g. 34 (kadastrinis Nr. 0101/0015:298) sprendinius inicijavimo pagrindu, tikslinant leistiną aukštų skaičių neviršijant detaliajame plane nustatytos statinio aukščio altitudės (202 m) ir statinio aukščio nuo žemės paviršiaus (22 m).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. asta.tiskeviciene@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „SOLO technologijos“. Planavimo iniciatoriaus atstovai pagal įgaliojimą – Gintautas Balkė ir Dalius Striukas, UAB „Artex“ Studija, buveinės adresas Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius.

Plano rengėjas: UAB „Artex“ Studija, Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius, projekto vadovas Dalius Striukas, tel. 8 611 54412, el. paštas: dalius@artex.lt ir architektas Gintautas Balkė, tel. 8 698 02098, el. paštas: gintautas@artex.lt.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo š. m. birželio 26 d. iki liepos 10 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Pašilaičių seniūnijos patalpose, Žemynos g. 1, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Artex“ Studija patalpose Žirmūnų g. 67A, Vilniuje – darbo dienomis, darbo valandomis.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. liepos 10 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Planavimo iniciatoriaus atstovas

UAB „Artex“ Studija

PV Dalius Striukas