Rengiamas Teritorijos tarp Lvovo g., Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimas inicijavimo pagrindu.
Planuojama teritorija, plotas: 1,0530 ha ploto žemės sklypas Lvovo g. 25, kadastro Nr. 0101/0032:765, Šnipiškių sen., Vilniuje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A30-2460/20 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. lapkričio 9 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615- 67/20.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-452 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos
tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054759, senas Nr. 1440) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senas Nr. 1881).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, išnagrinėti planuojamų pastatų poveikį miesto panoramai nuo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane
nurodytų apžvalgos taškų ir nuo lokalių apžvalgos taškų, nagrinėti pastatų aukštį vertinant jų įtaką urbanistinės kalvos formavimui dešiniajame Neries krante.
Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: 3 BURĖS, UAB, į. k 303294745, Lvovo g. 25 – 701, Vilnius.
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Diana
Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2022 m. gegužės 31 d. iki 2022 m. birželio 13 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra –Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. diana@smartas.lt, violeta@smartas.lt.

Viešas svarstymas vyks 2022 m. birželio 14 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 884 9931 1961, slaptažodis: 493008):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpfuCrrzojHNWosb-yoYPX0DkjdU_HN5EN
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys