Rengiamas Teritorijos tarp Lvovo g., Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimas sklype Lvovo g. 25 (kadastro Nr. 0101/0032:76)5

DĖL TERITORIJOS TARP LVOVO, GIEDRAIČIŲ IR KROKUVOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO KEITIMO

 

 

Informuojame apie rengiamą Teritorijos tarp Lvovo g., Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimą inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojama teritorija, plotas: 1,0530 ha ploto žemės sklypas Lvovo g. 25, kadastro Nr. 0101/0032:765, Šnipiškių sen., Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A30-2460/20 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. lapkričio 9 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-67/20

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-452 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054759, senas Nr. 1440) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senas Nr. 1881).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, išnagrinėti planuojamų pastatų poveikį miesto panoramai nuo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytų apžvalgos taškų ir nuo lokalių apžvalgos taškų, nagrinėti pastatų aukštį vertinant jų įtaką urbanistinės kalvos formavimui dešiniajame Neries krante.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2750, +370 6 102 3789, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius: 3 BURĖS, UAB, į/k 303294745, Lvovo g. 25 – 701, Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: [email protected], Violeta Miciūtė, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą ir laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.