Rengiamas teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių (T4 kvartalo), Senamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3192) sprendinių koregavimas sklype Paupio g. 26 (kadastro Nr. 0101/0058:215)

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ  KOREGAVIMĄ

 

RENGIAMAS TERITORIJOS  TARP  MAIRONIO, AUKŠTAIČIŲ, PAUPIO, ZARASŲ IR POLOCKO  GATVIŲ  (T4 KVARTALO) SKLYPO NR. 9, PAUPIO G. 26, (KADASTRO Nr. 0101/0058:215), SENAMIESČIO  SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO  SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

Detaliojo plano pagrindas:

2017-08-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymu Nr. A30-2313 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių (T4 kvartalo) detaliojo plano koregavimą sklype Paupio g. 26  ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2017-09-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1700/17(3.1.36-TD2);

Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-07 sprendimu 1-863 patvirtinto teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių (T4 kvartalo), Senamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3192) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, nustatant sklypo Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0058:215) Paupio g. 26 požeminės dalies statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Vytautas Kondratas, tel. (85)2112754.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Naujasis Užupis“, įm./k. 300115450, atstovaujama direktorės Sigitos Survilaitės-Mekionienės,  įmonės adresas: Ąžuolyno g. 7, LT-07196 Vilnius, telefonas: 370 5 27806170, elektroninis paštas: l.ziukaite@mgvalda.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. telefonas: 8 699 79001.

Koreguojamo  detaliojo plano viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-11-07 iki 2018-11-20  imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir  Senamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje adresu Odminių g. 3, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. Iki 15.15 val.), elektroninis paštas: senamiescio.s@vilnius.lt, tel. 85 2112979.

viešinamas brėžinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.