Rengiamas Teritorijos tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų g. detaliojo plano sklypų (Rinktinės g. 3A, kad. Nr. 0101/0033:51), ir pertvarkytų sklypų Rinktinės g. 3A ir (kad. Nr. 0101/0033:7) sprendinių koregavimas

Vadovaudamiesi LR Teritorojų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų informuojame apie rengiamą: Teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 1 ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), pertvarkyto žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimą. Planuojama teritorija – 6.3166ha žemės sklypas Nr 1. (Rinktinės g. 3, kadastro Nr. 0101/0033:59) 0.2830 ha žemės sklypas sklypas Nr.2 Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), Žirmūnų sen., Vilnius Detaliojo plano rengimo pagrindas – Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos 2016-09-30 d. įsakymas Nr. A30-2730; 2016-06-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2016-11-10 Nr. A72-1711/16 (3.1.36-TD2). Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel.: (8 5) 211 2610, el. p. savivaldybe@vilnius.lt Planavimo iniciatorius – UAB „Promola“, įmonės kodas 304029536, Konstitucijos pr. 7, LT-09601 Vilnius, modestas.balcytis@hanner.lt +370 615 44 167 Rengėjas – UAB “ACON engineering” įmonės kodas 304079432, J. Galvydžio g 5, LT – 08236 Vilnius. modestas@acon.lt, +370 615 44 167 Planavimo uždaviniai – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1193 „Dėl teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (reg. Nr. 2476) sklypo Nr. 1 Rinktinės g. 3, kadastro Nr. 0101/0033:59) ir teritorijos (T-1 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-917 „Dėl žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu formavimo ir pertvarkymo projektu (reg. Nr. T00075457) sklypo Nr. 1 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant statybos zonas, statybos ribas, reglamentų ribas, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacijų koridorių ribas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir plėtrą, įvažiavimus-išvažiavimus, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą, susisiekimo komunikacijų išdėstymą, servitutus pėsčiųjų praėjimui, viešųjų erdvių įrengimui. Papildomi planavimo uždaviniai – numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. Numatyti naujus ivažiavimus į sklypą. Panaikinti planuojamoje teritorijoje žemės paviršiuje draudžiamą atomobilių stovėjimą ir bet kurios rūšies motorizuotą transporto eismą numatant sklypuose gatves aptarnaujančiam ir vidiniam transporto eismui. Nustatyti vieną bendrą visiems sklypams naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, tankį ir aukštingumą. Panaikinti reglamentines zonas, servitutus pėsčiųjų praėjimui, viešųjų erdvių įrengimui, požeminį pravažiavimą po bendro naudojimo teritorija Sprendinių viešinimas: detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Žimūnų seniūnijos patalpose (Žirmūnų g. 143 LT-09128, Vilnius) darbo valandomis nuo 2016 m. Lapkričio 10 d. iki 2016 m. lapkričio 23 d., detaliojo plano iniciatoriaus buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. +370 615 44 167, el. p. modestas@acon.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2016-11-23. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.