Rengiamas teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko Gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 „Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (reg. Nr. T00054812), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-1620 „Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kad. nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kad. nr. 0101/0021:502 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu (reg. Nr. T00080312), sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: dalis žemės sklypo Vito Gerulaičio g. 4 (kadastro Nr. 0101/0021:502), Verkių seniūnija, Vilnius –  20.0120 ha (sklypo dalys 1/4, 1/5 ir 1/6A ir sklypo dalis tarp skaičių 1-18) ploto teritorija.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. A30-1955/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano, pakoreguoto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kad. nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu, sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6A ir sklypo dalyje tarp skaičių 1-18 sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2021 m. liepos 23 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-72/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054812), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-1620 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu (registro Nr. T00080312), sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6A ir sklypo dalyje tarp skaičių 1-18 nustatyti (patikslinti) užstatymo reglamentus, patikslinti statybos ribą, statybos zoną, pakeisti planuojamos teritorijos susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nustatyti automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, patikslinti gatvių raudonąsias linijas, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir leistino pastatų aukščio, išskyrus pastato (unikalus Nr. 4400-0062-0575) galimą statybos zoną apimančioje sklypo dalyje 1/5 pakeisti leistiną pastatų aukštį iki 35 metrų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijos dalimis.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:   Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, Vilnius, projekto vadovė Jurgita Kiaurakytė, tel. 8 5 261 01 47, el. p.: [email protected], www.unitectus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-10-18 iki 2021-10-29 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-328; projekto rengėjų UAB „Unitectus“ patalpose adresu Lukiškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. 8 5 261 01 47; Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu). Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Jurgita Kiaurakytė, tel. 8 5 261 01 47, el. p.: [email protected].

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-10-25 iki 2021-10-29 projekto rengėjų UAB „Unitectus“ patalpose adresu Lukiškių g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. 8 5 261 01 47.

Informacija apie viešą susirinkimą: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, kuriuo yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, viešas susirinkimas vyks 2021-11-03, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos patalpose, adresu Žirmūnų g. 6, Vilnius, tačiau jame galės dalyvauti tik ribotas kiekis iš anksto el. paštu [email protected] užsiregistravusių ir galimybių pasą turinčių dalyvių. Taip pat siekiant užtikrinti asmenų, kurie negalės gyvai dalyvauti susirinkime, teises susirinkimas bus filmuojamas ir tiesiogiai transliuojamas per programą ZOOM, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: http://ozodp.zoomtv.lt/prisijungimas. Susirinkimo tiesioginės transliacijos metu prie jos nuotoliniu būdu prisijungę transliacijos stebėtojai taip pat turės galimybę teikti pasiūlymus ir gauti atsakymus.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-328) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys_211007