Rengiamas Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 010110033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinių koregavimas

DĖL RENGIAMO Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 010110033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 010110033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,1363 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A30-1962/19 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020 m. sausio 29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-13/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. l 260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo  plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, buvęs Nr. 839) sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 010110033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinius inicijavimo pagrindu: koreguoti sklypų ribas sujungiant sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei  nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo D.Eidukonytė, el. p.: danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 27 50.

Planavimo iniciatorius: UAB „S.A.V. projektai“,  Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A.Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė A.Grigūnienė, tel. 861654009, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. liepos  7 d. iki liepos 21 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-529), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt), Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, prie 216 kabineto ir Žirmūnų seniūnijos patalpose, Žirmūnų g. 143, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis.

Raitininkų TPD pagr. brėžinys

Viešas svarstymas: Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. liepos 21 d. 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: http://raitininku.zoomtv.lt/.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-529) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo viešo svarstymo laikotarpio pabaigos.