Rengiamas Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 010110033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinių koregavimas

DĖL RENGIAMO Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 010110033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 010110033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,1363 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A30-1962/19 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020 m. sausio 29 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-13/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. l 260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo  plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, buvęs Nr. 839) sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 010110033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinius inicijavimo pagrindu: koreguoti sklypų ribas sujungiant sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų  pastatų  ir bendrabučių teritorijos, užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei  nustatyti  kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo D.Eidukonytė, el.paštas .: [email protected], tel. (8 5) 211 27 50.

Planavimo iniciatorius: UAB „S.A.V. projektai“,  Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A.Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė A.Grigūnienė, tel. 861654009, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-529) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.