Rengiamas teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sporto g. 16

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ  KOREGAVIMĄ

 

RENGIAMAS TERITORIJOS TARP ŠEIMYNIŠKIŲ, SPORTO IR RAITININKŲ GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (SPORTO G. 16, KADASTRO NR. 0101/0033:761) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

Detaliojo plano pagrindas:

2019-03-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-606/19 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Šeimyniškių , Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinius inicijavimo pagrindu ir 2019-03-21 planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2019-06-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-42/19;

Detaliojo plano koregavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senas Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, senas Nr. 839) sklypo Nr. 3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinius inicijavimo pagrindu, paliekant žemės sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą, keičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, užstatymo aukštį bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. (85) 2112750, elektroninis paštas: danute.eidukonyte@vilnius.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Sporto 18“, atstovaujama direktoriaus Jurij Novickij, Sporto 7A, LT-09238, mob. telefonas 8600 00030, elektroninis paštas: jurij.novickij@evolisuab.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. telefonas: 8 699 79001.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2020-04-03 iki 2020-04-17 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-147) ir Žirmūnų  seniūnijos skelbimų lentoje adresu Žirmūnų g. 143 LT-09128, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112988, elektroninis paštas: ona.suncoviene@vilnius.lt. PB_Sporto+g.+16_

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto viešas aptarimas vyks nuotoliniu būdu per programą ZOOM, nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/460771651 2020-04-20 17.00 val.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-147)  visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.