Rengiamas Teritorijos tarp Švitrigailos, Naugarduko, Vytenio ir T. Ševčenkos gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 7, T. Ševčenkos g. 16B

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos tarp Švitrigailos, Naugarduko, Vytenio ir T. Ševčenkos gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 7 T. Ševčenkos g. 16B

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: UAB „Dolaira“, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius, tel. 865243199.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti teritorijos tarp Švitrigailos, Naugarduko, Vytenio ir T. Ševčenkos gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. 1506V „Dėl teritorijos tarp Švitrigailos, Naugarduko, Vytenio ir T. Ševčenkos gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 7 T. Ševčenkos g. 16B inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir kitų detaliuoju planu nustatytų teritorijos naudojimo reglamentų, pakeisti statinių aukštingumą ir aukštų skaičių. Detaliojo plano rengimo pagrindas:   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-04-02 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Švitrigailos, Naugarduko, Vytenio ir T. Ševčenkos gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 7 T. Ševčenkos g. 16B inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-721/20. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-302.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-09-07 iki 2020-09-18 imtinai Naujamiesčio seniūnijos patalpose adresu Odminių g. 3, LT – 01122, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-302), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Sprendiniai

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-09-18.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PV Asta Kariniauskienė