Rengiamas teritorijos tarp V. Mačernio g. 12 ir B. Krivickio g. 40 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype V. Mačernio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0008:1459)

 

Planavimo pagrindas: 2022-01-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-32/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp V. Mačernio g. 12 ir B. Krivickio g. 40 detaliojo plano  sprendinius sklype V. Mačernio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0008:1459) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, www.vilnius.lt , tel.: (85) 211 2000, faks. 8 5 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas meiristauab@gmail.com

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas V. Mačernio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0008:1459) plotas 0,1263 ha.

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-12 d. sprendimu Nr. 1-693 „Dėl teritorijos tarp V. Mačernio g. 12 ir B. Krivicko g. 40 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype V. Mačernio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0008:1459) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant paskirties ir naudojimo būdo, sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu V. Mačernio g. 12 (kadastro Nr. 0101/0008:1459), pakeisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenumatomi.

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-179.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2022-09-08 iki 2022-09-23 Verkių seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-179).

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-09-23 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/88506438727?pwd=S0RaWEZTeVp0U1M3VC9zSm84TzhrQT09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 885 0643 8727.

Slaptažodis: 000000

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Detaliojo_plano_koregavimo_sprendiniu_aiskinamasis_rastas

Detaliojo_plano_koregavimo_sprendiniu_brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ