Rengiamas Teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Kernavės g.14 ir Kernavės g.16

INFORMACIJA apie rengiamą Teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano (reg. Nr. T00059561) sklypų Nr.7 ir Nr.8 sprendinių koregavimą

Planavimo pagrindas: 2020 m. sausio 20 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo įsakymas Nr. A30-104/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr.7 (Kernavės g.16)  ir Nr. 8 (Kernavės g.14)  sprendinius inicijavimo pagrindu“;

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2616, faks. 85 211 2222, LT-09601;

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Infra būstas“ ir privatūs asmenys;

Projekto rengėjas: UAB „Devyni architektai“, Kareivių g. 19 – 176, Vilnius, Lietuva, Mob.tel. +370 698 81 941, el.p. arunas@devyniarchitektai.lt.  Projekto vadovas Arūnas Skrolis.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybes teritorijos Bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 ,,Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059561 , buvęs Nr.  2516) sklypų Nr. 7 (Kernavės g. 16, kadastro  Nr.  0101/0032:836)  ir Nr.  8 (Kernavės  g.  14, kadastro Nr.   0101/0032:686)   sprendinius   inicijavimo   pagrindu:   sujungti   sklypus,  pakeisti   komercines paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, servitutą ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-05-15 iki 2020-05-29 imtinai, nuotoliniu būdu, pas projekto rengėją Kareivių g. 19 – 176, Vilniuje, susitarus telefonu +370 698 81 941, el. paštu: arunas@devyniarchitektai.lt., LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-39), Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kreipiantis į Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio Patarėją D. Eidukonytę  el. paštu: danute.eidukonyte@vilnius.lt

Parengti detaliojo plano koregavimo sprendiniai viešai eksponuojami: nuo 2020-05-15 iki 2020-05-29 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnijos patalpose, Konstitucijos pr. 3,  Vilniuje, kreipiantis el. paštu:  snipiskiu.seniunija@vilnius.lt

Pagrindinis brėžinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-05-29

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2020-05-29, 17:00, prisiregistravus per SKYPE: https://join.skype.com/kWJmhTAbdooA