Rengiamas Teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr.9 ir Nr.10 sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ „TERITORIJOS TARP ŽALGIRIO, KERNAVĖS IR DAUGĖLIŠKIO GATVIŲ DETALUS PLANAS“ (reg. Nr.2516) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr.9 ir Nr.10 sprendinių koregavimas iniciavimo pagrindu.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo plano procesą. 2017 m. spalio 5 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-2726 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr.9 ir Nr. 10 sprendinius iniciavimo pagrindu“.

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Kernavės g. 12, Kernavės g. 4, Kernavės g. 6, Kernavės g. 10 ir gretima teritorija, Šnipiškių sen., Vilnius.

Planavimo Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė, tel. (85) 211 2750

Planavimo Iniciatorius: UAB „Incentra“ a.k. 304452059, Tumėno g. 4, Vilnius tel. 868756777 el.p.: saulius@infra.lt; Antas Benas Ališauskas; Jovilė Ališauskaitė; Agnė Lapienė; Elis Motiejus Ališauskas; Rojus Einis Ališauskas; Irena Ališauskienė.

Detaliojo plano Rengėjas: UAB „Devyni architektai“ įm. k. 125734889.

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18d. sprendimu Nr.1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. 2516) sklypų Nr.9 ir Nr.10 sprendinius iniciavimo pagrindu, sujungiant sklypus, keičiant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, servitutą bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

Su detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti: UAB „Devyni architektai“ patalpose adresu Kareivių g. 19-176, Vilnius. Visą informaciją teikia projekto vadovas A. Skrolis tel. 8 69881941 arba el.p.: arunas@devyniarchitektai.lt

Parengti detaliojo plano koregavimo sprendiniai viešai eksponuojami: nuo 2018-04-20 iki 2018-05-04 Šnipiškių seniūnijos patalpose Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311 Vilnius.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Brėžinį žiūrėti čia