Rengiamas Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano sklypo Rukeliškių g. 29 (kad. Nr. 0101/0011:74) sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ VALAKUPIŲ – TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO ŽEMĖS SKLYPO RUKELIŠKIŲ G. 29 (KAD. NR. 0101/0011:74) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Rukeliškių g. 29, Vilnius. Teritorijos plotas – 0,1784 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A30-326 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2016 m. gegužės 20 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-875/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1997-01-09 d. sprendimu Nr. 53V patvirtinto Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano (reg. Nr. 07-124) sprendinius, nekeičiant sklypo Rukeliškių g. 29 paskirties (kita), naudojimo būdo (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), ribų ir ploto, pakeisti sklypo užstatymo tankį, pastatų aukštį (iki 10m), aukštų skaičių (iki 2 aukštų), numatant statyti ne daugiau kaip vienbutį gyv. namą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausias specialistas Gintaras Kuodis, tel. (8 5) 211 2677, el. p. gintaras.kuodis@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Vidas Morkūnas, Vitalija Morkūnienė. Planavimo iniciatoriaus atstovas pagal įgaliojimą – UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius.

Plano rengėjas: UAB „Formatas A1“, A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius, direktorius Linas Naujokaitis, tel. 8 687 31996, el. paštas: linas@formatogrupe.lt , projekto vadovė Alicija Grigūnienė, tel. 8 616 54009, el. paštas: alicija@formatogrupe.lt.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. lapkričio 11 d. iki lapkričio 28 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Antakalnio seniūnijos patalpose, Žirmūnų g. 143, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. lapkričio 28 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.