Rengiamas Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas teritorijoje tarp Gaidžių ir Žuvėdrų gatvių

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Rengiamas Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas teritorijoje tarp Gaidžių ir Žuvėdrų gatvių, Antakalnio sen., Vilniuje,

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2018-04-03 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-796 /18 (2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano  teritorijoje tarp Gaidžių ir Žuvėdrų gatvių sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti ir 2018-05-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-38/18 (2.15.1.7-TD2).

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1997-01-09 sprendimu Nr. 53V patvirtinto Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu: nekilnojamojo turto registre registruotam vienbučiui gyvenamajam namui Gaidžių g. 4 suformuoti sklypą, numatant miško paskirties žemės pakeitimą kitomis naudmenomis, nustatyti žemės sklypo naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, maksimalų užstatymo tankį, intensyvumą, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Gintaras Kuodis, telefonas (85) 211 2677.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Egidija Bružienė, Marius Bružas, Inga Gebrauskienė, Paulius Gebrauskas, kontaktinis asmuo Paulius Gebrauskas, Žuvėdrų g. 65, Vilniuje, tel.8686 67699.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, telefonas: 8 699 79001.

Koreguojamo  detaliojo plano viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-01-02 iki 2019-01-15  imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir Antakalnio  seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Antakalnio g. 17, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), telefonas: (85) 2112916.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Brėžinį žiūrėti čia: gaidziu-pb