Rengiamas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė ruožo Vilnius – Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu ruožo specialusis planas

Planuojama teritorija Magistralinio kelio A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė ruožo Vilnius – Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-22 sprendimas Nr.1-1216 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė ruožo Vilnius – Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-22 įsakymas Nr.30-3356
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr.3, Vilnius.

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS–PRIENAI–MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS–TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVANORIŲ PROSPEKTU SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI TVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio  22  d.   Nr. 30-3356

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d įsakymu Nr. 3-334-(E)D1-672, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 1-1216 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ ir 2017 m. kovo 16 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. A72-639/17(3.1.36-TD2) „Dėl projekto „Valstybinės reikšmės magistralinių kelių A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė, A4 Vilnius–Varėna–Gardinas ir gatvių, kurios yra šių kelių tąsa, ruožų (pradžia – Galvės g. ir Savanorių pr. sankryža Vilniaus mieste, pabaiga – Vilniaus g. pradžia Trakų mieste) rekonstravimas“:

  1. T v i r t i n u valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planavimo darbų programą specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti (pridedama). PLANAV.darbprograma+SAVAN
  2. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS–PRIENAI–MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS–TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVANORIŲ PROSPEKTU SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

 

2017 m. lapkričio  22   d.   Nr. 1-1216

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 3-334-(E)/D1-672, 10 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 16 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. A72-639/17(3.1.36-TD2) „Dėl projekto „Valstybinės reikšmės magistralinių kelių A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė, A4 Vilnius–Varėna–Gardinas ir gatvių, kurios yra šių kelių tąsa, ruožų (pradžia Galvės g. ir Savanorių pr. sankryža Vilniaus mieste, pabaiga Vilniaus g. pradžia Trakų mieste) rekonstravimas“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Rengti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių prospektu susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą (schema pridedama).
  2. Nustatyti, kad:

2.1. specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo infrastruktūrą, reikalingą rekonstruoti šio kelio ruožą į keturių eismo juostų kelią su skiriamąja juosta (į pirmos kategorijos kelią), įrengti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus, kitą infrastruktūrą, nustatyti plėtros ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas ir motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, suplanuoti saugų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis;

2.2. už šio sprendimo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

 

Meras Remigijus Šimašius

 

Skelbimo tekstą žiūrėti čia: skelbimas-ir-programa

Dokumento priedą žiūrėti čia: 3-priedas-prie-sprendimo[141d]