Rengiamas Verkių architektūrinio draustinio ir rekreacinės zonos detalusis planas

Rengiamas Verkių architektūrinio draustinio ir rekreacinės zonos detalusis planas

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.30-2688 2013-12-20

Projekto tikslas – teritorijos tvarkymo režimų tikslinimas, Verkių architektūros ansamblio – Verkių dvaro sodybos (G230K) teritorijų ribų ir tvarkymo režimų nustatymas.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr.3, LT-09601, tel. 211 2677

Projekto rengėjas – UAB ,,Urbanistika‘‘, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. 212 02 69, el.p. andzelika@urbanistika.lt

Rengimo terminai – 2013 -2017 m.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, teritorijos planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai. Detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos apjungiamos. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūros (SPAV) nebus atliekamos.

Supažindinimo tvarka su parengtu detaliuoju planu:

Supažindinimo su detaliuoju planu pradžia nuo 2016-12-05. Detalusis planas eksponuojamas Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, Vilniuje, tel. 211 29 11, nuo 2016-12-12 iki 2017-01-02. Viešas aptarimas vyks rengėjo patalpose Žalgirio g. 80 D įėjimas IV aukštas, 2017-01-03 10.00 val. Informaciją apie parengtą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

Sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, urbanistiniu, architektūriniu, kraštovaizdžio apsaugos, aplinkos kokybės higienos, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros.

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka:

Informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.