Rengiamas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANERIŲ EROZINIO KALVYNO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO RIBŲ KEITIMO SPECIALUSIS PLANAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANERIŲ EROZINIO KALVYNO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO RIBŲ KEITIMO SPECIALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-22 įsakymas Nr.30-182 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano rengimo“.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai:

Pagrindinis specialiojo plano parengimo tikslas – patikslinti Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio ribas ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir nuostatus.

Uždaviniai: 1. Patikslinti Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio ribas, atsižvelgiant į saugomas gamtos vertybes, esamus privačius sklypus, pakitusias paribių teritorijas; 2. Nustatyti Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio naudojimo ir tvarkymo reglamentus bei priemones; 3. Sukurti atskirus nuostatus Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustiniui, atsižvelgiant į jo tipą ir saugomas vertybes.

Planavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.(8 5) 2112527, faks.(8 5) 2112033. Planavimo organizatoriaus atstovai – Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja Vaiva Deveikienė tel. (8 5) 211 2470 el.p. vaiva.deveikiene@vilnius.lt; Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt

Plano rengėjai:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 2112446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt;

Projekto trukmė: 2015-I – III ketv.

Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nereikalingas.

Informaciją apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.

Pasiūlymų dėl specialiojo plano pateikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.