Rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002m. liepos 03d. sprendimu Nr.642 patvirtinto detaliojo plano „Teritorijos Parko g.69B nedidelių veiklos mastų detalusis planas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Rengiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002m. liepos 03d. sprendimu Nr.642 patvirtinto detaliojo plano „Teritorijos Parko g.69B nedidelių veiklos mastų detalusis planas, Vilniuje, N.Vilnios seniūnijoje” (reg. Nr.1052) sprendinių koregavimas.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A30-819 patvirtinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. gegužės 9d. patvirtinta teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr.A72-846/16 (3.1.36-TD2).

Planavimo tikslas: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 3d. sprendimu Nr. 642 patvirtinto teritorijos Parko g.69B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr.1052) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo (kad.nr. 0101/0065:371) Parko gatvėje, Naujosios Vilnios seniūnijoje, užstatymo tankį, intensyvumą ir statybos zoną bei patikslinti kitus detaliuoju planu sklypui Nr.2 nustatytus teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

Planavimo iniciatorius: Andrejus Žuravliovas, Nasturtų g. 2E, tel. 8 612 86936, LT-11116, Vilnius

Projekto rengėjas: UAB „Architectura humana“, A. Juozapacičiaus g. 9A-168, tel. 8 687 35428, Vilnius

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016-07-21 iki 2016-08-04 imtinai:

– UAB „Architectura humana“ patalpose A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilniuje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 iki 17.30 val., tel. 8-687 35428,

– Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS),

– Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, nuo 2016-07-21 iki 2016-08-04 imtinai nuo 7.30 val. iki 16.30 val., tel. 211 2941.

Viešas svarstymas: detaliojo plano koregavimo sprendinių viešas aptarimas įvyks 2016m. rugpjūčio mėn. 04 d. 18 val. UAB „Architectura humana“ patalpose, A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilniuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo 2016m. liepos 21d. iki 2016m. rugpjūčio 04d., iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.