Rengiamas Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) žemės sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773), sprendinių koregavimas inicijav

DĖL RENGIAMO Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano SPRENDINIŲ koregavimo žemės SKLYPE KONSTITUCIJOS PR. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773)

Informuojame, kad rengiamas Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) žemės sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773), sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,6211 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 30-1974 „Dėl leidimo koreguoti Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017 m. rugsėjo 1 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1662/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (reg. Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdo, nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1032 „Dėl bendrojo plano reglamento teritorijoje Konstitucijos pr. 18B“ 1 ir 2 punktais.

Papildomi planavimo uždaviniai numatyti planuojamo objekto funkcinius bei kompozicinius ryšius su aplinkiniu užstatymu, integruoti jį į miesto viešųjų erdvių sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti reikiamus nepertraukiamus pėsčiųjų, dviračių ryšius, susisiekimo komunikacijas ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, į aplinkinį užstatymą įsikomponuojantys planuojamos teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, planuojamos teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas ir jų integralumas su aplinkinių viešųjų erdvių sistema, planuojamų susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių saugyklų išdėstymas. Planuojamos teritorijos ribose numatyti nepertraukiamą, 24 valandas per parą atvirą pėsčiųjų jungtį tarp viešosios erdvės prie Upės gatvės ir Konstitucijos prospekto.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Koncepcijos rengimas: nebus rengiama.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Investmira“, įmonės kodas 303558853, Jogailos g. 4, Vilnius, tel. 8 5 2619470, el. p. info@lordslb.lt.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB ”Miesto vizija”, įmonės kodas 303081028, Geranainių g.7, Vilnius, www.miestovizija.lt.

Informacija teikiama: adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu ir viešo svarstymo laiką ir vietą, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus paskelbta vėliau atskiru pranešimu.