Rengiamas VMS tarybos sprendimo projektas „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano pakeitimo“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected] ,  www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – siekiant išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines (toliau – Buveinės), išplėsti Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinį (toliau – Draustinis) apimant Panerių miško teritorijas, kuriose yra nustatytos Buveinės, ir nustatyti naujas Draustinio ribas, patikslinti apribojimus ir Draustinio steigimo tikslus papildyti Buveinių apsaugos būklės palaikymo ir atkūrimo reglamentais.

Su sprendimo projektu, aiškinamuoju raštu ir teritorijos schema susipažinti galima  per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite siųsti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected] .

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Kontaktiniai asmenys: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyriaus: vedėja R. Baniulienė,  el. paštas: [email protected] , patarėja V. Deveikienė, el. paštas: [email protected] ; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Taip pat susipažinti galima Vilniaus miesto sav. administracijos Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius; tel. 85 2112949, el. paštas: [email protected] .

 

Pridedami:

Tarybos sprendimo projektas   Aiškinamasis raštas  Teritorijos schema