Rengiamas žemės sklypo Bebrų g. 18, (kadastrinis numeris 0101/31:179), formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513( LR žemės ūkio ir aplinkos ministro 2014m.sausio 2d. įsakymoNr. 3D-1/D1-1 redakcija)„Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Bebrų g. 18, Vilnius sklypo kadastrinis numeris 0101/31:179, pertvarkoma teritorija-0,0836 ha , formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas -padidinti 78 kv.m laisvoje valstybinėje žemėje ,esamą sklypą, kadangi nėra galimybės suformuoti atskiro žemės sklypo .Planavimo organizatorius – Vilniaus m. sav,iniciatoriai- Audrius Zakas ir Jolanta Kačinskaitė

Projekto rengėjas – mat. J.Masys Kalvarijų g.204a, Vilnius, tel. 8 69816609;

Susipažinti su parengtu projektu galima 10d. nuo projekto paskelbimo www.vilnius.lt.

išanksto informavus nurodytu telefonu, adresu Kalvarijų g. 204A,Vilnius.