Rengiamas žemės sklypo Bistryčios g. 33A ir sklypo (kad. Nr. 0101/0034:167) Antaklanio seniūnijoje formavimo ir pertvarkymo projektas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BISTRYČIOS G. 33A IR SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0034:167) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) rengiamas žemės sklypo Bistryčios g. 33A ir sklypo kad. Nr. 0101/0034:167 esančių Vilniaus m., Antaklanio seniūnijoje formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto iniciatorius – Vidmantas Pelėda, Danutė Pelėdienė

Projekto rengėjas – UAB,,GEONORMA“ matininkas Andrius Stripeikis, Konstitucijos pr. 4A-5, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p andrius_stripeikis@yahoo.com.

Projekto tikslas – sujungti sklypus į vieną ir padalyti, prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus.

Susipažinti su projektu bei pateikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Konstitucijos pr. 4A-5, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p andrius_stripeikis@yahoo.com. nuo 2015 m. liepos 8 d. iki 2015 m. liepos 22 d.