Rengiamas žemės sklypo Dzūkų g. 14 formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513( LR žemės ūkio ir aplinkos ministro 2014m.sausio 2d. įsakymoNr. 3D-1/D1-1 redakcija)„Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Dzūkų g. 14, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0071: , pertvarkoma teritorija – 0,1572 ha, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Planavimo organizatorius – Vilniaus m. sav, iniciatoriai – Mindaugas Truncė , Marijana Fedotova, Nina Belevič, Tatjana Biževa, Valė Šilovskaja, Marija Mučin, Larisa Kondratovič,Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto rengėjas – mat. Vladas Kazlauskas Kalvarijų g.204A, Vilnius, tel. 8 68724364; Susipažinti su parengtu projektu galima 10d. nuo projekto paskelbimo www.vilnius.lt. išanksto informavus nurodytu telefonu, adresu Kalvarijų g. 204A,Vilnius