Rengiamas žemės sklypo Eišiškių pl. 57 (kad. Nr. 0101/0070:0079) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0070:0079), esančio Vilniaus m., Eišiškių pl. 57, Vilniaus miesto kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – suformuoti prie sklypo kad. Nr. 0101/0070:0079, esančio Eišiškių pl. 57, Vilniaus m., bendro naudojimo teritorijoje įsiterpusį kitos paskirties (būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą, kuris bus parduodamas besiribojančio sklypo savininkui, nekeičiant sklypo pagrindinės paskirties. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija Planavimo iniciatorius – Valentina Macevič, Leonard Macevič Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, adresas: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilnius., tel. 867012093, el. paštas: info@geomind.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2016-01-19 d. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu nuo 2016-01-05 iki 2016-01-19, UAB „GeoMind“, patalpose, adresu: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilniaus m. III a.