Rengiamas žemės sklypo Eišiškių pl.81 (kad.Nr. 0101/0070:0106) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus mieste, Naujininkų seniūnijoje, Eišiškių pl.81, Skl.kad.Nr. 0101/0070:0106 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – padalinti sklypą į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir bendrojo plano sprendinių.

Planavimo organizatorius – MARJAN KRASADOMSKI

Projekto rengėjas – Svetlana Valentinovičė, Fabijoniškių g. 75-104, Vilnius, tel. +370 61602605, el.p. [email protected]

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-01-25 iki 2015-02-25 Fabijoniškių g.75-104, Vilnius.