Rengiamas žemės sklypo, esančio Upokšnio g. 1, Salų k., Grigiškių sen., Vilniaus m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), informuojame apie UAB „Aplinkos inžinerija“ rengiamą žemės sklypo, esančio Upokšnio g. 1, Salų k., Grigiškių sen., Vilniaus m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslai – padalyti sklypą (kadastro Nr. 7937/0004:45) į du vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypus.

Planuojama teritorija – Upokšnio g. 1, Salų k., Grigiškių sen., Vilniaus m. sav.

Specialiojo plano iniciatorius – Sandra Stanionė.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Aplinkos inžinerija“. Verkių g. 30B, Vilnius.

Planuojamojo sklypo gretimybėje esantys sklypai – kadastrinis Nr.: 7937/0004:1198, kadastrinis Nr.: 7937/0004:1199.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Verkių g. 30B, Vilnius, nuo 2015-02-25 iki 2015-03-10 (per 10 darbo dienų). Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69.