Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. Jauronių g. 9, Skl.kad.Nr. 0101/0145:0216 formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. Jauronių g. 9, Skl.kad.Nr. 0101/0145:0216 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, kuris bus parduodamas besiribojančio sklypo savininkui, nekeičiant sklypo pagrindinės paskirties.

Planavimo organizatorius – Jūratė Kesienė

Projekto rengėjas – Svetlana Valentinovičė, Fabijoniškių g. 75-104, Vilnius, tel. +370 61602605, el.p. svetlana.suboc@gmail.com

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima adresu Fabijoniškių g.75-104, Vilnius.