Rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus m., Naujininkų sen., Sakalaičių Sodų 6-oji g.38, Kad.Nr.0101/0079:0295, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus m., Naujininkų sen., Sakalaičių Sodų 6-oji g.38, Kad.Nr.0101/0079:0295, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – pertvarkyti padalijant į du sklypus.
Planavimo organizatorius IRINA SAFONOVA.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.:860366672., [email protected]

Su projektu susipažinti galite nuo 2015-07-03 iki 2015-07-17

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu UAB “Baltijos Matavimų Organizacija” patalpose.