Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Rakonių g. 5 (kad. Nr. 0101/0075:3280), formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Rakonių g. 5 (kad. Nr. 0101/0075:3280), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – suformuoti apie 138 kv.m. ploto valstybinės žemės sklypą ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu (kad. Nr. 0101/0075:3280), esančiu Rakonių g. 5, Vilniuje.

Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM bei Vida Poškuvienė ir Vytas Poškus.

Specialiojo plano rengėjas – UAB Geodezijos centras, Pašilaičių 17-38, Vilnius, Tel. 8 647 22772, el.paštas: info@geocentras.lt

Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2016-11-02 iki 2016-11-15 d. UAB „Geodezijos centras“ patalpose adresu Pašilaičių 17-38, Vilnius.